Základní škola a mateřská škola Pernink

Informace

Běh na vlak 3.9.2017 - 9. ročník

9. ročník
Štafetový BĚH NA VLAK - 3. září 2017 v 10 hod.
od obecního úřadu na nádraží
Letos se poběží v oblečení a lá „šusťáková 70-tá“!

Vítězí ten nejkreativnější!
Běh je rozdělen do čtyř úseků od obecního úřadu na nádraží.
Štafetovým kolíkem je vaše
zavazadlo
Sami si určete, s čím se povlečete.
Vytvořte si svou štafetu
- rodinnou, uliční, přátelskou, sousedskou, hospodskou, hasičskou… max. 4 běžci
- jediná podmínka je alespoň jedno dítě v družstvu
Pivo pro velké, buřta pro malé - při vyhodnocení nejhezčí štafety bude připraveno občerstvení.
Přihlášky štafet přijímá do 1.9.2017 IC Pernink osobně či mailem podatelna@pernink.eu, registrovat se můžete i v den závodu od 9:00 hod. Podrobné informace najdete na www.pernink.eu


Pomůcky a náklady na šk. rok 2017/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pomucky-a-naklady-na-skolni-rok-2017-2018.docx 12.8 Kb

Pozvánka na školní akademii

Pozvánka na školní akademii ZŠ a MŠ Pernink, p.o.

15.6. 2017

V KINĚ PERNINK

Generálka  od 10:30

Odpolední akademie od 16:15

TĚŠÍME SE NA NAŠE DIVÁKY

 


Mimořádné třídní schůzky

Zveme rodiče žáků 1. stupně na mimořádné třídní schůzky

dne 8.6.2017 v 16:00 v budově ZŠ Pernink

Program: 1.Organizační zajištění šklního roku 2017( rozvržení ročníků, třídnictví, pomůcky, školní družina)

              2. Informace k pokračujícím projektům (  kluby, doučování)

              3. Kroužky, ZUŠ, zjištění poptávky

              4. Zhodnocení stávajícího školního roku, diskuze a připomínky, Výsledky SCIO-testů 5. ročníků

Těšíma se na setkání

Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Pernink, p.o.


Příměstský tábor v Perninku 3.-13.7.2017

Podrobné informace s přihláškou naleznete na odkazu v levé liště Odpolední klub OUKEJ


Pozvánka na tematické setkání s rodči

Pozvánka na tematické setkání školy s rodiči

Vážení rodiče,

ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace Vás zve na  schůzku cyklu Odborně zaměřených tematických setkání s rodiči v rámci projektu OP VVV.

 

dne 11.5.2017

17:00 – 19:00

V učebně ICT 1. st. v budově ZŠ (změna)

Host:                          Mgr.  Monika Podlahová, lektorka MP Education

Program:       Přednáška „ Jste online“ a následná diskuze

                       Vliv nových informačních technologií na sociální vztahy - plusy a mínusy.  Konfrontace minulosti a současnosti, rizika sociálních sítí pro naše děti (kyberšikana, kyberstalking, sexting…)

Zkusme to jinak…                                                          

Cílem setkávaní je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskuzi.

                                                              

Pro přítomné bude připraveno občerstvení

Těšíme se na setkání

ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace

Mgr. Dana Osičková, ředitelka školy a pedagogický sbor

 

 

 

 


Zápis dětí do mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY      

                                                                               

 Milé děti a rodičové,

zápis do mateřské školy v Perninku, pro školní rok 2017/2018,

se bude konat   11.5.. od 10 00 hod do 16 00 hod. ( Náhradní termín  16.5.2017 ve stejnou dobu)                   

Přijďte se  podívat,  seznámit se s prostředím mateřské školy a vyzvednout si přihlášky.

Dle zákona o předškolním vzdělávání je docházka do mateřské školy povinná pro děti, které dovrší pěti  let do 31.8.2017

 

Velmi se na Vás těšíme

Paní učitelky Ilona Höhnlová , Vlasta Polanská a spousta kamarádů


Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na čtvrtletní třídní schůzky, které se konají 11.4. 2017

1. stupeň od 15:00, individuální konzultace do 17:00, popř. telefonickou dohodou

2. stupeň od 16:00, individuální konzultace do 17:30, popř. telefonickou dohodou

Program: 1. Prospěch a chování za 3. čtvrtletí

              2. Organizace 4. čtvrtletí

              3. Mobilní telefon ve škole

              4. Informace k preventivním opatřením ve škole (zákoláctví, šikana, kouření a jiné návykové látky, pedikulosa)

              5. Odpolední klub OUKEJ -  informace k provozu - 2. stupeň

              6. Klub zábavné logiky, čtenářský klub projekt OP VVV - informace k průběhu - 1.stupeň

              7. Informace k přednáškám pro rodiče v rámci projektu OP VVV

              8. Různé

Mgr. Dana Osičková a pedagogický sbor ZŠ a MŠ Pernink,p.o.

  

 

 


Informace pro rodiče k zavšivení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-rodice.docx 18.1 Kb

Zápis do 1. ročníku

ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace

 

vyhlašuje

zápis do

  1. ročníku

dle školského zákona č. 561/2004 § 36 odst. 4

 

4. dubna 2017

od 15:00 – 17:30

v budově ZŠ učebně 2.-3. třídy

                                                                         Vítejte ,                           u nás je  dobře !

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-do-1.-rocniku.docx 83.4 Kb

Pozvánka na další setkání s rodiči 16.3.2017

 

Pozvánka na 5. tematické setkání školy s rodiči

 

 

Vážení rodiče,

ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace Vás zve na  schůzku cyklu Odborně zaměřených tematických setkání s rodiči v rámci projektu OP VVV.

 

dne 16.3.2017

16:00 – 18:00

V učebně KC Krušnohorka Pernink

Host:                          Mgr.  Monika Podlahová, lektorka MP Education

Program:       Přednáška „ Jste online“ a následná diskuze

                       

Vliv nových informačních technologií na sociální vztahy - plusy a mínusy.  Konfrontace minulosti a současnosti, rizika sociálních sítí pro naše děti (kyberšikana, kyberstalking, sexting…)

Zkusme to jinak…                                                          

Cílem setkávaní je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskuzi.

                                                                 

Pro přítomné bude připraveno občerstvení

Těšíme se na setkání

ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace

Mgr. Dana Osičková, ředitelka školy a pedagogický sbor


Pozvánka na 4. setkání s rodiči

 

Pozvánka na 4. tematické setkání školy s rodiči

Vážení rodiče,

ZŠ a MŠ Pernink Vás zve na  schůzku cyklu Odborně zaměřených tematických setkání s rodiči v rámci projektu OP VVV.

dne 19.1.2017

16:00 – 18:00

V učebně KC Krušnohorka Pernink

Host:                          Mgr. Hana Nepeřená, psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny v Karlových Varech

Program:       Klima ve třídě, vzájemné vztahy mezi žáky, aktivity PPP v rámci sociometrie třídy, rizikové chování žáků a jeho odhalování, možnosti řešení problémů, prevence rizikového chování, možnosti spolupráce školy s rodiči, diskuze.                        

Cílem setkávaní je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

                                                                 

Pro přítomné bude připraveno občerstvení

Těšíme se na setkání

ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace

         Mgr. Dana Osičková, ředitelka školy a pedagogický sbor


Pozvánka

Pozvánka

Klub čtení

 

       Klub matematické logiky a

                      deskových her

 

    přijďte se podívat, že matematika i čtení mohou být zábavné

 

                    kdy:  14.12.2016

                    kde:  ve škole

                v kolik:  od 15.30 – 16.30 hod.


Pozvánka na třídní schůzky

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás  na  čtvrtletní třídní schůzky, které se uskuteční v úterý  29.11.2016.

1. stupeň od 15:00

2. stupeň od 16:00

s možností individuálních konzultací do 17:30.

Program třídních schůzek:          1. Zhodnocení prospěchu a chování

2. Plánované třídní a školní aktivity

3. Aktualizované dokumenty (ŠD,ŠJ)

4. Prezentace činností klubů v rámci projektů„šablon“ a „007“

5. Různé

                                                                                  Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Pernink a

                                                                                  Mgr. D. Osičková, ředitelka školy

 


Ředitelské volno 18.11.2016

Oznámení o ředitelském volnu

Ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace vyhlašuje z provozních a organizačních důvodů podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. (školský zákon)  na den  18.11.2016 ředitelské volno pro žáky ZŠ.   

Mgr. D. Osičková, ředitelka školy


Elektronická třídní kniha Bakalář

Oznamujeme spuštění elektronické třídní knihy Bakalář. Hesla jsou k dispozici v kanceláři školy. Pro zákonné zástupce osobně.

V případě nefunkčnosti dejte vědět na adrese skolaper@seznam.cz

S pozdravem

Mgr. D. Osičková