Základní škola a mateřská škola Pernink

Informace

OZNÁMENÍ O ŘEDITELSKÉM VOLNU 7.5.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
7.5.-oznameni-o-reditelskem-volnu142850635.docx 11.1 Kb

Ukázková hodina a tematické setkání rodičů se spisovatelkou

UKÁZKOVÁ  HODINA

tematické SETKÁNÍ s rodiči 

 

ZVEME všechny rodiče                                                    

na ukázkovou hodinu čtenářského klubu                         

                          a                                                                                         setkání se spisovatelkou                                                    

                               Michaelou Fišarovou

 

Povídání o tvorbě knih, fantazii, inspiraci a umění vnímat a vstřebávat literární text

         dne: 30.1.2018 od 15.00                                                    

Těšíme se na setkání.                                                         

Základní škola a mateřská škola Pernink, příspěvková organizace


Pozvánka na čtvrtletní třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás  na  čtvrtletní třídní schůzky, které se uskuteční v úterý  21.11.2017

1. stupeň od 15:00      

2. stupeň od 16:00       

s možností individuálních konzultací do 17:30.

Program třídních schůzek:         1.   Informace o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

                                               2.   Informace k personální změně na 1. stupni a organizaci výuky

                                                3.  Plán aktivit na 2. čtvrtletí, plánované akce na 2. pololetí

                                                4.. Informace o průběhu zapojení školy do projektů a nabídce mimoškolních aktivit (Kluby, doučování, podpora přípravy na vyučování)

                                                5.  Informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

                                                6.  Kariérové poradenstv í- zákonní zástupci  8. a 9. třídy

 7.Různé

                                   Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Pernink a

                                                                                  Mgr. D. Osičková, ředitelka školy


Oznámení o přerušení provozu školy

Z důvodu dlouhodobého přerušení dodávky elektrické energie v důsledku kalamitního stavu po vichřici a s tím souvisejícím přerušením zásobovování teplem se zavírá škola i školka,  a to ve dnech 30.10. a 31.10.2017.

Provoz školy bude obnoven 1.11.2017 v případě zajištění tepla v požadovaných hygienických parmetrech.

Po dohodě se zřizovatelem Obcí Pernink a z rozhodnutí ředitelky školy Mgr.D. Osičkové

Veškeré dotazy na tel. číslo 606096297

V Perninku dne 30.10.2017, 9:15 

 


Oznámení o ředitelském volnu

Oznámení o ředitelském volnu

Ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace  vyhlašuje z provozních a organizačních

důvodů podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na den   29.9.2017 ředitelské volno pro žáky ZŠ. Volný den se bude týkat školní výuky, provozu školní družiny a jídelny.  MŠ bude v provozu.

Mgr. Dana Osičková,ředitelka školy


Pozvánka na zahajovací třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás  na  zahajovací třídní schůzky, které se uskuteční v úterý  12.9.2017

1. stupeň od 15:00      ve třídě  3.- 4.

2. stupeň od 16:00      v učebně 8. třídy

s možností individuálních konzultací do 17:30.

Program třídních schůzek:      1. Informace o organizaci školního roku 2017/2018

                                               2. Plán aktivit na 1. čtvrtletí

                                               3. Seznámení s ped.dokumenty, jejich aktualizací (Školní řád, Bodový systém)

                                               4. Informace o zapojení školy do projektů a nabídka mimoškolních aktivit (Kluby, doučování)

5.Různé

                                   Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Pernink a

                                                                                  Mgr. D. Osičková, ředitelka školy


Začátek školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci,

termín zahájení  šolního roku 2017/2018 je stanoven na pondělí 4.9.2017. 

Na nový školní rok se těší pedagogický sbor a ostatní pracovníci školy.

 


Běh na vlak 3.9.2017 - 9. ročník

9. ročník
Štafetový BĚH NA VLAK - 3. září 2017 v 10 hod.
od obecního úřadu na nádraží
Letos se poběží v oblečení a lá „šusťáková 70-tá“!

Vítězí ten nejkreativnější!
Běh je rozdělen do čtyř úseků od obecního úřadu na nádraží.
Štafetovým kolíkem je vaše
zavazadlo
Sami si určete, s čím se povlečete.
Vytvořte si svou štafetu
- rodinnou, uliční, přátelskou, sousedskou, hospodskou, hasičskou… max. 4 běžci
- jediná podmínka je alespoň jedno dítě v družstvu
Pivo pro velké, buřta pro malé - při vyhodnocení nejhezčí štafety bude připraveno občerstvení.
Přihlášky štafet přijímá do 1.9.2017 IC Pernink osobně či mailem podatelna@pernink.eu, registrovat se můžete i v den závodu od 9:00 hod. Podrobné informace najdete na www.pernink.eu


Pomůcky a náklady na šk. rok 2017/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pomucky-a-naklady-na-skolni-rok-2017-2018.docx 12.8 Kb

Informace pro rodiče k zavšivení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-rodice.docx 18.1 Kb