Základní škola a mateřská škola Pernink

Informace

Pomůcky pro žáky nastupující do 6. třídy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pomucky-a-naklady-na-skolni-rok-2018-2019.docx 12.9 Kb

Příměstský tábor 2.-13.7.2018

Příměstský tábor Základní školy a mateřské školy Pernink, p.o. pod patronací Nové školy o.p.s. v rámci programu č. CZ. 02.3.61./0.0/00/15_007/0000226

 

Pedagogický dohled:                                                                       Termín konání:

Ing. Olga Jurištová, Bc. Adéla Kučová, Ing. Ladislav Jurišta             2. července – 13. července

Telefon: 353 892 213, kl. 21

 

Program PT:

  1. 2.7.2018 - Zahájení PT, sportovní a společenské akce ve škole a okolí
  2. 3.7.2018 - Návštěva štoly Dolu Mauritius - cena 150,- Kč     .
  3. 4.7.2018 - Turistická činnost v okolí obce Pernink / promítání filmu – cena 50,-
  4. 9.7.2018 - Návštěva rozhledny na vrcholu Klínovce, Muzea Boží Dar – cena 100,- Kč
  5. 10.7.2018 - Návštěva Muzea Jáchymov, Lázně Jáchymov – cena 100,- Kč  
  6. 11.7.2018 - Návštěva osady Mariánská (historie kláštera + okolí) – cena 100,- Kč
  7. 12.7.2018 - Výlet do Karlových Varů spojený s návštěvou „Záchranného kruhu“ - cena 200,- Kč
  8. 13.7.2018 - Základní škola Pernink, zábava v prostorách školy a okolí, závěr PT - cena 50,- Kč.

 

Celková částka za 8 dní PT na dítě činí maximálně 750,- Kč. U vybraných nákladných akcí připadá
v úvahu, že bude část finančních nákladů hrazena z projektu Nové školy o.p.s. Praha.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      zdvořile Vás žádáme, abyste tuto nabídku na PT řádně promysleli. V případě kladného zájmu, odevzdejte nejpozději do 18. června 2018 závaznou přihlášku, která je součásti této nabídky včetně odpovídajícího finančního obnosu.

      Vaším podpisem se zavazujete k účasti Vašeho dítěte na PT, proto je omluva absence dítěte respektována jen z vážných důvodů v zájmu zabezpečení organizace akcí a jejich zdárné realizace.

      Podrobné informace a pokyny o PT budou předány písemně přihlášeným dětem, dle jednotlivých dnů.

       Předem děkujeme za Vaše pochopení.

                                                                                                          Ing. Olga Jurištová, Bc. Adéla Kučová

Leták s přihláškou ke stažení v příloze

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
primestsky-tabor-2018.pdf 218.2 Kb

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky pro 3, čtvrtletí šškolního roku 2017/2018.

Datum konání 10.4.2018

1. stupeň - od 15:00

2. stupeň - od 16:00

Program: a) Zhodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtetí

                  b) Aktivity školy, třídy

                  c) Informace o probíhajících a plánovaných projektech školy 

Na třídní schůzky bude navazovat Odborné setkání s rodiči na téma "Ochrana osobních dat - GDPR".S lektorem Mgr. Hynkem Veselým.

Srdečně zveme.

Mgr. Dana osičková, ředitelka školy

Pedagogický sbor ZˇA a MŠ Pernink


Zápis do 1. třídy na školní rok 2018/2019

K

ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

3.dubna 2018

 15:00 – 17:00

                                                   

zve

Základní škola a mateřská škola Pernink,

příspěvková organizace

 Kluci, holky,

  pojďte dál, jsme tu pro vás, kdo by se bál!

Psaní, čtení, to bude hračka,

počítání, to zvládne i Kačka.

Nové třídy, barevné křídy, písanka i slabikář – všechno dáš.

Hejného matika - žádná statika,

čtenářská i jiná gramotnost, bude toho dost a dost.

Hlavně když to baví!

To pak se doma slaví:

Je to náš bezva kluk,

to je naše holka zlatá!

Nikdo není flink.

  Je přeci v ZŠ Pernink!

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-do-1.-tridy-na-skolni-rok-2018-2019.pdf 510 Kb

OZNÁMENÍ O ŘEDITELSKÉM VOLNU 7.5.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
7.5.-oznameni-o-reditelskem-volnu142850635.docx 11.1 Kb

Ukázková hodina a tematické setkání rodičů se spisovatelkou

UKÁZKOVÁ  HODINA

tematické SETKÁNÍ s rodiči 

 

ZVEME všechny rodiče                                                    

na ukázkovou hodinu čtenářského klubu                         

                          a                                                                                         setkání se spisovatelkou                                                    

                               Michaelou Fišarovou

 

Povídání o tvorbě knih, fantazii, inspiraci a umění vnímat a vstřebávat literární text

         dne: 30.1.2018 od 15.00                                                    

Těšíme se na setkání.                                                         

Základní škola a mateřská škola Pernink, příspěvková organizace


Pozvánka na čtvrtletní třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás  na  čtvrtletní třídní schůzky, které se uskuteční v úterý  21.11.2017

1. stupeň od 15:00      

2. stupeň od 16:00       

s možností individuálních konzultací do 17:30.

Program třídních schůzek:         1.   Informace o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí

                                               2.   Informace k personální změně na 1. stupni a organizaci výuky

                                                3.  Plán aktivit na 2. čtvrtletí, plánované akce na 2. pololetí

                                                4.. Informace o průběhu zapojení školy do projektů a nabídce mimoškolních aktivit (Kluby, doučování, podpora přípravy na vyučování)

                                                5.  Informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

                                                6.  Kariérové poradenstv í- zákonní zástupci  8. a 9. třídy

 7.Různé

                                   Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Pernink a

                                                                                  Mgr. D. Osičková, ředitelka školy


Oznámení o přerušení provozu školy

Z důvodu dlouhodobého přerušení dodávky elektrické energie v důsledku kalamitního stavu po vichřici a s tím souvisejícím přerušením zásobovování teplem se zavírá škola i školka,  a to ve dnech 30.10. a 31.10.2017.

Provoz školy bude obnoven 1.11.2017 v případě zajištění tepla v požadovaných hygienických parmetrech.

Po dohodě se zřizovatelem Obcí Pernink a z rozhodnutí ředitelky školy Mgr.D. Osičkové

Veškeré dotazy na tel. číslo 606096297

V Perninku dne 30.10.2017, 9:15 

 


Oznámení o ředitelském volnu

Oznámení o ředitelském volnu

Ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace  vyhlašuje z provozních a organizačních

důvodů podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na den   29.9.2017 ředitelské volno pro žáky ZŠ. Volný den se bude týkat školní výuky, provozu školní družiny a jídelny.  MŠ bude v provozu.

Mgr. Dana Osičková,ředitelka školy


Pozvánka na zahajovací třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás  na  zahajovací třídní schůzky, které se uskuteční v úterý  12.9.2017

1. stupeň od 15:00      ve třídě  3.- 4.

2. stupeň od 16:00      v učebně 8. třídy

s možností individuálních konzultací do 17:30.

Program třídních schůzek:      1. Informace o organizaci školního roku 2017/2018

                                               2. Plán aktivit na 1. čtvrtletí

                                               3. Seznámení s ped.dokumenty, jejich aktualizací (Školní řád, Bodový systém)

                                               4. Informace o zapojení školy do projektů a nabídka mimoškolních aktivit (Kluby, doučování)

5.Různé

                                   Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Pernink a

                                                                                  Mgr. D. Osičková, ředitelka školy


Začátek školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci,

termín zahájení  šolního roku 2017/2018 je stanoven na pondělí 4.9.2017. 

Na nový školní rok se těší pedagogický sbor a ostatní pracovníci školy.

 


Běh na vlak 3.9.2017 - 9. ročník

9. ročník
Štafetový BĚH NA VLAK - 3. září 2017 v 10 hod.
od obecního úřadu na nádraží
Letos se poběží v oblečení a lá „šusťáková 70-tá“!

Vítězí ten nejkreativnější!
Běh je rozdělen do čtyř úseků od obecního úřadu na nádraží.
Štafetovým kolíkem je vaše
zavazadlo
Sami si určete, s čím se povlečete.
Vytvořte si svou štafetu
- rodinnou, uliční, přátelskou, sousedskou, hospodskou, hasičskou… max. 4 běžci
- jediná podmínka je alespoň jedno dítě v družstvu
Pivo pro velké, buřta pro malé - při vyhodnocení nejhezčí štafety bude připraveno občerstvení.
Přihlášky štafet přijímá do 1.9.2017 IC Pernink osobně či mailem podatelna@pernink.eu, registrovat se můžete i v den závodu od 9:00 hod. Podrobné informace najdete na www.pernink.eu


Pomůcky a náklady na šk. rok 2017/2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pomucky-a-naklady-na-skolni-rok-2017-2018.docx 12.8 Kb

Informace pro rodiče k zavšivení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-rodice.docx 18.1 Kb