Základní škola a mateřská škola Pernink

Personální obsazení

Personální obsazení pro školní rok 2018/2019

Ředitelka školy:    Mgr. Dana Osičková                (Čj,Nj)                                   výchovné poradenství,  koordinátorka projektů OP VVV

Zastupující ŘŠ:      Mgr. I. Dibelková, Mgr. H. Dlouhá

Třídní učitelé:        Mgr. H. Dlouhá     4. a 5. třída                                               vedoucí učitelka I. stupně, koordinátorka ŠVP, vedoucí klubů "Šablony", garant AŠSK

                                 V . Polanská          1.,2. a 3. třída    

                            Mgr. I. Dibelková       6. třída         (ČJ,Aj)                       Kariérový a výchovný poradce

                            J. Janouš                   7.třída          (OV, D, Čj, Z, HV,)

                           Mgr. M.Vojíř                  8. třída         ( Fy, PVh, MA)          Garant IT 

                           Mgr. M. Jelínek            9. třída          (Ma,Př,Z,Fg,TVh)    Garant prevence          

Učitelé bez třídnictví:

                          Ing. B. Tyrová                          (Př,Ch,Pvd)                             koordinátorka environmentální výchovy

                          Mgr. J. Svoboda                       (M)

                          V. Polanská                              (VV, ČJ)

                          Mgr. A. Kučová                         (TVd)                                     Koordinátorka inkluzivního vzdělávání

                          R. Targoš                                  ( Aj, KAj)

Školní družina:

                         H. Schadeová                                                                       vedoucí vychovatelka

Mateřská školka:

                         I. Höhnlová                                                                            vedoucí učitelka MŠ, logopedická preventistka

                         L. Urbanová

Společné vzdělávání:

                         Mgr. A. Kučová                          speciální pedagožka, koordinátor společ. vzděl.- projekt OP VVV- Nová škola

                         L. Urbanová                              asistentka pedagoga

                         Z. Křížová                                   asistentka pedagoga

                         Ing.O. Jurištová                         školní asistentka - projekt  OP VVV - Nová škola

                                                                              školní asistentka MŠ

Technický úsek:

                         K. Chlupáčová                         hospodářka školy

                         A. Sedlák                                školník

                        N. Silná                                    vedoucí školní kuchyně, kuchařka

                        M.Rödlová                                uklizečka

                       A. Urbanová                               uklizečka

Externí pracovníci:

                      R.Grahsberger                         správce IT

                      N. Nikolov                                  správce účetního programu

                      J. Vopat                                        BOZP

PPP KV       Mgr. M. Svozílková