Obědy dětem

Škola je zapojena do projektu Obědy pro děti nadace 

WOMEN FOR WOMEN o.p.s