Nadace OSF Praha

Čtvrtek, 16. leden 2014

 

Nadace Open Society Fund Praha udělila granty za celkem 235 000 Kč osmi základním školám v Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Pardubickém kraji. Finance jim pomohou integrovat děti postižené a děti ze sociálně vyloučených rodin a

 

zkvalitnit výuku pro všechny žáky. Z podpory zaplatí školy například pedagogické asistenty, doučování, kurzy pro učitele i akce, které u dětí zvýší toleranci.

Školy samy sepsaly návrhy, jak zlepšit integraci dětí a zkvalitnit výuku, a se svým projektem prošly výběrovým řízením. Například ZŠ Marie Curie-Sklodowské v Jáchymově a ZŠ Pernink na Karlovarsku díky grantu poskytnou doučování dětem,

které jsou ve výuce pozadu kvůli zdravotnímu postižení nebo proto, že se jim rodiče kvůli existenčním problémům dostatečně nevěnují.