Projekt "Prevence"

Prevence

Projekt „Vše pro zdraví a bezpečí“

Ve školním roce 2014/2015 bude na prvním stupni probíhat projekt „Vše pro zdraví a bezpečí“.

Žáci 1. až 5. ročníku budou rozděleni do čtyř skupin, které budou společně pracovat po dobu trvání projektu. Projekt je rozdělen do deseti témat, která budou jednotlivě probírána vždy poslední čtvrtek v měsíci. Ten den budou žáci pracovat ve své skupině 1. – 4. vyučovací hodinu. 5. vyučovací hodinu budou mít dle rozvrhu.

Čtvrtek 25. září

1. projektový den - Osobní bezpečí

Po rozdělení do skupin a zvolení vedoucího skupiny (žák 5. ročníku) jsme se s radostí pustili do jednotlivých činností. Byly pro nás vytvořeny tři stanoviště. Na prvním stanovišti pod vedením paní asistentky Křížové jsme si přečetli pohádku a měli za úkol vypracovat pracovní listy. Druhé stanoviště zabezpečila paní učitelka Zemanová. Promítala nám modelové situace týkající se osobního bezpeční – setkání s neznámým člověkem, bezpečné a nebezpečné chování doma, ve škole i na ulici, jak se chovat k lidem a jejich vztahy, šikana. Hodnotili jsme situace a odpovídali, jak postupovat. Během našich odpovědí vznikla ve skupině diskuse a zjistili jsme, že jsme chytří a umíme jednotlivé situace správně hodnotit. Na posledním stanovišti, kde s námi pracovala paní učitelka Nováková, jsme vytvářeli prezentaci všeho, co jsme dnešní den probrali. Naše díla si můžete prohlédnout. Vystavili jsme je u našich tříd.

Pondělí 21.října

2. projektový den     „Běžná rizika“

         Druhý projektový den jsme pracovali na téma „Běžná rizika“. Opět jsme byli rozděleni do čtyř skupin. Už víme číslo naší skupiny, takže rozdělení nám dlouho netrvalo.

         Protože chyběla na prvním stupni jedna paní učitelka a paní asistentka, pracovali jsme vždy dvě skupiny společně. První skupina chodila se třetí a druhá se čtvrtou. Naše projektové vyučování se rozdělilo na dvě části. V jedné části jsme zhlédli výukové video a zahráli si didaktické hry na interaktivní tabuli. V druhé části jsme pracovali ve skupinách. Měli jsme za úkol vypracovat čtyři pracovní listy a vytvořit naši prezentaci, která je vystavena na nástěnce. Přijďte se podívat. Moc se nám povedly.

         Běžná rizika – nejvíce jsme diskutovali, co by nás mohlo potkat v běžném životě. Jak se chovat a co dělat správně. Poukazovali jsme také na situace, které by nám mohly ublížit. Paní učitelky překvapilo, jak jsme šikovní. Vše jsme správně zodpověděli a do diskuzí se aktivně zapojovali. Jen nás o přestávce občas musely upozornit, o čem jsme si právě povídali. Hned jsme věděli, kde jsme udělali chybu.