Projekt "Šance na úspěch" Nová škola OP VVV

Popis projektu

Projekt Šance na úspěch je nastaven na 3leté období od roku 2016 do 2019. Díky projektu získává škola širokou podporu v oblasti společného vdělávání a zároveň podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. Personálně zajišťuje projekt pozice speciálního pedagoga, školního asistenta- vedoucího odpoledního klubu a koordinátora společného vzdělávání a spolupracujících učitelů -doučujících.. Dále zajišťuje vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze a poskytuje možnost supervize. Díky odborníkům Nové školy je vytvořena Strategie školy na základě podrobné analýzy stávajících podmínek. Nová škola poskytuje odborné poradenství v oblasti legislativy, organizuje sdílení zkušeností všech zapojených partnerů projektu na pravidelných setkáních.Popis projekti       Školení pedagogů.