Šablony - projekt V 22 OPVVV

Další tematické setkání s rodiči - Šablony

Další, velmi zdařilé setkání s rodiči, zaštítěné projektem „ Šablony“, se uskutečnilo 30.1.2018.  Naši základní školu navštívila spisovatelka Michaela Fišarová, autorka knih pro děti a mládež, která  žákům I. stupně a odpoledne pak rodičům představila svoji tvorbu, pohovořila o své tvůrčí práci, a dokonce o vzniku samotné knihy, než se dostane ke svému čtenáři. Tématem besedy se stalo i samotné čtenářství a nutnost rozvíjení čtenářské gramotnosti. V té souvislosti si také rodiče mohli zažít ukázkovou hodinu odpoledního klubu čtenářské gramotnosti, který vede pani učitelka Hana Dlouhá a která proběhla před setkáním se spisovatelkou

 

.Další tematické setkání s rodiči                         Další tematické setkání s rodiči


Základní informace k projektu V22

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-sablony-avizo-na-web.pdf 420.4 Kb

KLUB MATEMATICKÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER

KLUB  MATEMATICKÉ  LOGIKY  A  DESKOVÝCH  HER

 

Od září pracuje na škole „Kroužek matematické logiky a deskových her“.

V prvním pololetí je určen pro děti z 2.-3.roč., v druhém pololetí pro děti z 4.-5.roč. Toto rozdělení si paní učitelky určily vzhledem k věkovému rozpětí dětí, jejich zájmům a schopnostem.

V kroužku se scházíme vždy ve středu od 13.15 – do 14.45 hod.

V kroužku děti pracují s různými logickými úlohami, šifrováním,  seznamují se s oblastmi matematiky Hejného, uplatňují matematickou představivost, rozšiřují si poznatky z geomerie, využívají různé deskové hry. Pracují samostatně i ve skupinkách.

Celé pololetí plní různé úkoly a získávají body do soutěže „Cesta za pokladem“.

 

Vedoucí klubu  Mgr. H. Dlouhá

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cimg1606.jpg 184.7 Kb
cimg1608.jpg 201.6 Kb
cimg1610.jpg 197.7 Kb
cimg1613.jpg 254.7 Kb
cimg1623.jpg 222.3 Kb

1. tematické setkání s rodiči

Tematické setkání  s rodiči

Ve středu 10.11.2016 se v příjemných  prostorách KC Krušnohorka v Perninku uskutečnilo 1. tematické setkání s rodiči v rámci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000956 OP VVV.

Obsah setkání byl zaměřen na společné vzdělávání na škole.  Na setkání byla pozvána Mgr. H. Nepeřená z Pedagogicko-psychologické poradny v Karlových Varech, která  informovala rodiče o systému a možnostech využití poradenské péče v Karlovarském kraji, dále se zaměřila na jednotlivé projevy specifických poruch u dětí a žáků. Rodiče měli prostor pro své dotazy a vzájemnou diskuzi i s přítomnými pedagožkami Mgr.Ivetou Dibelkovou, Mgr. Hanou Dlouhou.

Mgr. Dana Osičková

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
wp-20161110-001.jpg 1407.3 Kb