Zájmová činnost/doučování 2019/2020

1. stupeň

Badatelský klub -   H. Dlouhá    

Klub  čtenářské gramotnosti -  H. Dlouhá 

Doučování  - V. Polanská

Od 2.9.2019 - tablety v ŠD - H. Schadeová

2. stupeň

Doučování - E. Svobodová